Sigurnost: "u hitnim slučajevima neko dobija obaveštenje"


Ako su podaci o korisniku stavljeni na raspolaganje i drugim osobama (npr. doktoru ili medicinskom osoblju), one mogu i same na osnovu vrednosti da imaju uvid u situaciju, da reaguju u kritičnim slučajevima, pri čemu te osobe npr. kontaktiraju pacijenta da bi više saznali o aktuelnim situacijama.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!