Korišćenje

Uslovi korišćenja

Molimo vas da uslove korišćenja pažljivo pročitate. Ako nećete da se držite ovih pravila, moraćemo, nažalost, da vas iz pravnih razloga zamolimo da napustite našu internet stranicu. Isto važi i ako se ne držite onoga što sajt, ili neki njegovi delovi zabranjuju.

Intelektualna svojina

Svi podaci, dizajn, koncepti, ideje i ostali elementi ove internet stranice (u daljem tekstu "intelektualna svojina") pripadaju isključivo myVitali AG, CH-9443 Widnau (u daljem tekstu "myVitali AG"). Korišćenje prava ove intelektualne svojine, čak i za ličnu upotrebu, je zabranjeno. Izuzetak je lično, nekomercijalno pregledanje internet stranice, pomoću standardnog i nemodifikovanog Browser-Software-a, kao i štampanje jednog primerka isključivo za ličnu upotrebu.

Nije ponuda

Ovaj sajt ne predstavlja ponudu za ugovor bilo koje vrste.

Nije savetovanje

Vesti, uputstva, mišljenja, kursevi, korišćenja, podaci i ostale informacije na ovoj internet stranici su uopštene i neobavezne. One mogu u svako doba i bez prethodne napomene da se izmene ili uklone. Ni u kom slučaju ove informacije sa sajta ne smeju biti shvaćene kao garancija za proizvod, ili se tumačiti kao uverenje u karakteristike i dostupnost.

Bez odgovornosti za sadržaj

Svi sadržaji ove internet stranice, kao što su npr. informacije, tehnička uputstva, cene, boje itd. date su bez odgovornosti. Trebalo bi da se posmatraju kao nesigurne i odnose se delimično na informaciju iz druge ruke, koja se takodje isporučuje bez garancije.

Bez poverljivosti

Komunikacija preko otvorene i dostupne internet stranice dešava se bez šifre preko interneta i jednostavnim tehničkim sredstvima svako može da je pročita. Isto važi i za isporuku E-mailova myVitali AG. Stoga se ne preporučuje da se poverljive informacije šalju preko internet stranice ili E-maila ni myVitali AG niti bilo kom trećem licu.

Bez garancije za raspoloživost

Raspoloživost internet stranice ili nekih njenih delova ni u jednom trenutku nije zagarantovana. myVitali AG je ovlašćen da u svakom trenutku ograniči raspoloživost internet stranice na odredjeno ili neodredjeno vreme, da promeni sadržaje ili ih ukloni.

Bez odgovornosti

Isključuje se svaka odgovornost myVitalia za štete koje su u vezi sa upotrebom internet stranice, ili koje su u vezi sa linkovima koji su zakačeni za nju.

Važeći zakon

Ako ipak izmedju vas i myVitalia dodje do nekakve vrste ugovora, on je regulisan isključivo lokalnim pravom.

Osnovna orijentacija

Ovaj sajt je online ponuda firme myVitali AG na internetu. Pod ovom internet adresom i svim poddomenima postavljene su obimne informacije i internet službe za produkte i ostvarenja naše firme.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!