Prikaz ranijih merenja


Da bi vam se prikazale ranije izmerene vrednosti, pratite sledeće korake:

1. Otvorite željeni aspekt (krvni pritisak, šećer u krvi, telesna težina)

2. U gornjem desnom uglu grafika nalaze se strelice za listanje

3. Pritisnite strelicu za levo da bi vam se prikazala ranija merenja, ili strelicu za desno, da biste videli kasnija merenja

Ako se ne prikažu strelice, nije dostignut maksimalan broj merenja koja bi trebalo da budu prikazana. Ako ne postoji strelica za levo, onda su ranija merenja već prikazana na grafiku. Ako ne postoji strelica za desno, kasnije/poslednje merenje je već prikazano na grafiku.

 

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!