Na osnovu čega mogu da znam da baterija slabi?

Kada baterija počinje da slabi, pokazaće se blicajući signal u delu Prikaz aparata.

Da biste pristupili Prikazu aparata, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Aparati"

3. Prikazaće se pregled već registrovanih aparata

4. Desno pored svakog od aparata prikazaće se status pomoću boje.

Kada treperi žuto: Baterija aparata mora da se promeni.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!