Ko može da pristupi mojim podacima?

Pristup podacima imate samo vi kao korisnik. Vi možete odrediti da li ćete vašim lekarima, ili nekim drugim osobama (npr. porodici ili medicinskom osoblju) takodje obezbediti pristup.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!