Kako mogu ručno da unesem moju telesnu težinu?


Da biste ručno uneli telesnu težinu, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Uneti vrednosti"

3. Otvoriće se obrazac za ručni unos podataka

4. Kliknite na "Telesna težina" (iznad obrasca)

5. Izaberite datum i vreme

6. Unesite vrednosti za težinu i fakultativno udeo masti, količinu vode u organizmu, ili mišićnu masu

7. Unesite zabeleške (fakultativno)

8. Kliknite na "Sačuvaj"

9. Unete vrednosti i zabeleške će biti sačuvane

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!