Kako mogu istovremeno da unesem više vrednosti?


Da biste istovremeno uneli više vrednosti, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Uneti vrednosti"

3. Otvoriće se obrazac za ručni unos podataka

4. Kliknite na vrednost koju hoćete da unesete (iznad formulara)

5. Izaberite datum i vreme

6. Unesite vrednosti

7. Unesite zabeleške (fakultativno)

8. Kliknite na "Sačuvaj i unesi dalje"

9. Unete vrednosti i zabeleške će biti sačuvane i otvoriće nam se novi obrazac u koji unosite dalje vrednosti

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!