Kako mogu da unesem korisničke podatke?

Da biste uneli korisničke podatke, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Podaci o korisniku"

3. Obrazac se dalje otvara u "Lični podaci"

4. Unesite vaše lične podatke

5. Kliknite na polje "Mesto stanovanja"

6. Unesite vaše mesto stanovanja

7. Kliknite na polje "Podaci o zdravstvenom stanju"

8. Unesite vaše podatke o zdravstvenom stanju

9. Kliknite na polje "Konfiguriši"

10. Unesite željenu konfiguraciju

11. Kliknite na "Sačuvaj"

12. Podaci o korisniku će biti sačuvani

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!