Kako mogu da definišem svoje ciljeve?


    Da biste definisali ciljeve, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Ciljevi"

3. Biće prikazan pregled aktuelnih ciljnih vrednosti

4. Kliknite na "Izmeni ciljeve"

5. Sada možete definisati, da li želite da podignete ili spustite vrednosti, ili da ih ostavi kakve jesu.

6. Za to izaberite u Drop down-u (tako što ćete kliknuti malu strelicu za desno) odgovarajuću opciju

7. Unesite odgovarajuću vrednost, odnosno odgovarajuće vrednosti (u "i dalje izmedju datih vrednosti")

8. Kliknite na "Sačuvaj"

9. Vrednosti i izabrane opcije će biti sačuvane

Ako ciljevi pre nisu definisani, kao orijentacija biće prikazane preporučene vrednosti od strane Svetske zdravstvene organizacije

Ciljeve možete i sami definisati ili ih postaviti zajedno sa vasim lekarom.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!