Uputstva za stavljanje aparata za merenje krvnog pritiska


  • obično se merenje vrši na levom ručnom zglobu. Ako se medjutim krvni pritisak na rukama razlikuje, treba koristiti ruku na kojoj je veći krvni pritisak.

          Razlozi za merenje na desnoj ruci:

  • bolovi ili ožiljci na levoj ruci
  • zadržavanje tečnosti u tkivu (edem npr. posle operacije)
  • infuzioni sistem ili fistule za dijalizu
  • Manžetne su pogodne za obim zgloba od 13,5 - 22 cm
  • Uključite aparat tek nakon što su manžetne pričvršćene.
  • Preširoko, ili suviše tesno zakopčane manžetne, mogu prouzrokovati pogrešna merenja.
  • Ne vršite merenja na odojčadima i deci. Obim ruke na kome se vrši merenje mora biti najmanje 13,5cm
Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!