Čišćenje i održavanje

  • Isključen aparat za merenje po potrebi čistite spolja čistom, mekom krpom, npr. sa blagim sredstvom za čišćenje. Fleke sa manžetna možete pažljivo otkloniti vlažnom krpom i sapunicom. Nikako prati. 
  • Aparat za merenje nikad ne potapajte u vodu.
  • Aparat nemojte čistiti benzinom, razredjivačem, ili nekim drugim sredstvima.
  • Pobrinite se da prljavština, prašina, ili voda ne dopru u unutrašnjost aparata. Štitite vaš aparat od ekstremne vlažnosti vazduha.
  • Ako aparat ne koristite dugo (više od 3 meseca), izvadite baterije.
  • Vodite računa o tome da manžetne ne oštetite oštrim predmetima (igle, makaze itd.)
  • Pažljivo rukujte aparatom i držite ga u za to predvidjenoj futroli. Ona služi očuvanju aparata.
Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!