Kako da proverim da li su moji aparati povezani sa myVitalijem?


Da biste proverili vezu vaših aparata sa myVitalijem, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Aparati"

3. Prikazaće se već registrovani aparati

4. Desno pored svakog od aparata biće prikazan i njihov status pomoću boje.

Crvena: Aparat je registrovan, ali do sad nije bio povezan sa myVitalijem.

Žuta: Aparat je registrovan, samo jedan put je bio povezan sa myVitalijem, ali jos uvek nema kontakt.

Trepćuće žuto: Baterije moraju da se zamene.

Zeleno: Aparat je registrovan i trenutno je povezan sa myVitalijem.

 

 

 

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!