Kako brišem podsetnike?


Da biste obrisali podsetnik, pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Podsetnici"

3. Otvoriće se pregled svih aktivnih podsetnika

4. Kod željenog podsetnika kliknite na "Izbriši"

5. Podsetnik će biti izbrisan

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!