Šta su ciljevi?


Ciljevi su dostizanje i održavanje vrednosti kao što su sledeće:

  • gornji krvni pritisak
  • donji krvni pritisak
  • puls
  • telesna težina
  • udeo masti u telu
  • šećer u krvi

Može se definisati da li su vrednosti prekoračene, da li su niske, da li želimo da ih podignemo, smanjimo ili ostavimo kakve jesu.

Na početku nisu definisani ciljevi. Ako hoćete da ih definišete, kao orijentacija date su vrednosti Svetske zdravstvene organizacije. Ciljeve možete postavljati sami ili sa vašim doktorom.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!