Šta je serijski broj i gde se on nalazi?

Svaki aparat Biocomforta raspolaže jedinstvenim serijskim brojem. On se nalazi pozadi na svakom aparatu. Serijski broj vam je potreban, da biste aparate mogli da registrujete na myVitali.

Aparat za merenje pritiska

Serijski broj se nalazi na donjoj strani aparata.

Aparat za merenje nivoa šećera u krvi

Serijski broj se nalazi na donjoj strani aparata.

Vaga za merenje telesne težine

Serijski broj se nalazi na donjoj strani aparata.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!