Kako koristim aparat za merenje krvnog pritiska tenso-comfort?


Da biste izvrsili merenje, pratite sledeće korake:

1. Stavite manžetne, zavrnite rukave, ali da pri tom ne stežete ruku. Manžetne će se zalepiti pomoću samolepljivog dela, ali ne lepiti ih niti previse niti labavo. Aparat bi trebalo da bude 1-2cm ispod dlana.

2. Upalite aparat na I/O taster. Za odprilike 2 sekunde videće se na ekranu svi elementi.

3. Na ekranu će blicati lični broj korisnika koji je izvršio poslednje merenje.

4. Ako prikazani broj nije vaš, nekoliko puta pritisnite MEM-taster, dok se vaš broj ne prikaže.

5. Potvrdite izabrani broj pritiskom na I/O taster. Aparat za merenje će reagovati signalom. Aparat za merenje tada počinje proces automatskim napumpavanjem manžetni.

6. Kada se dostigne dovoljan pritisak, pumpa se gasi i vazduh polako izlazi iz manžetni. Na ekranu će se tada videti da pritisak u manžetnama polako pada. Pored toga, kada se prepozna signal pulsa, sinhronizovaće se sa srcem koje pulsira na ekranu.

7. Kada se završi proces merenja, automatski će se otvoriti ugradjeni ventil za brz izlazak vazduha iz manžetni. Kraj merenja će se signalizirati pip-tonom i na ekranu će se pojaviti izmeren gornji i donji krvni pritisak, puls kao i datum i vreme merenja.

8. Da biste isključili aparat, pritisnite I/O taster.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!