Moram li svaki dan prenositi podatke?

Generalno za svaki slučaj ponaosob, mora se razjasniti sa lekarom, koja merenja se moraju svakodnevno vršiti odnosno koje vrednosti se moraju prenositi. Ako nije dovoljan prenos podataka na dnevnom nivou, može se uspostaviti drugačiji ritam prenošenja. Svaki od aparata za merenje može da memoriše do 100 merenja, koja prosledjuje, sve dok aparat ponovo ne uspostavi novu vezu sa sistemom.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!