Moram li opet da unosim neke podatke nakon što promenim bateriju?


Trenutno jos nije ostvareno automatsko prepoznavanje promene baterije. Zbog toga preporučujemo, da se posle promene baterije ponovo postave datum i vreme. Ovo je omogućeno pomoću polja "Ponovo postavi datum i vreme" na listi aparata (vidi dole uputstva).

Sve vrednosti bi trebalo preneti pre promene baterije. Kad je slaba, baterija se javlja na displeju aparata pomoću simbola baterije (mali crni bar) i na myVitaliju preko Statusa aparata.

Pri slaboj bateriji, ona bi trebala da se promeni brzo.

Da biste podesili datum i vreme,  pratite sledeće korake:

1. Kliknite na "Moji podaci" (gore desno)

2. Kliknite na "Aparati"

3. Prikazaće se pregled već registrovanih aparata

4. Kliknite na "Ponovo unesi datum i vreme"

5. Datum i vreme će se ponovo postaviti za sve aparate

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!