Kako koristim vagu za merenje telesne težine scaleo-comfort?


Da biste se izmerili, pratite sledeće korake:

1. Na početku se vaga nalazi u stanju mirovanja, u takozvanom Sleep-Modusu, u kome se samo prikazuje trenutno vreme.

2. Nogom pritisnite taster START. Prvo će se pojaviti kompletan prikaz na displeju, što podrazumeva proveru da li je sve u redu sa vagom.

3. Nogom pritiskajte MEM taster dok ne dođete do ličnog broja.

4. Nakon odprilike tri sekunde ili ponovnim pritiskom na taster START, biće potvrdjen izabrani broj, pri čemu se iza broja pojavljuje prikaz težine „0.0“.

5. Na vagu stanite bosi, i pri tom vodite računa da stojite na obe elektrode, a da vam se stopala ne dodiruju. Stojte mirno, sa ravnomerno rasporedjenom težinom na obe noge.

6. Vaga odmah počinje sa merenjem. Kada su mere preuzete, na ekranu se umesto težine pojavljuju dve crtice (- -). Proces može da traje nekoliko sekundi, do tada stojte mirno na vagi.

7. Na kraju merenja prvo će biti prikazana vaša telesna težina.

8. Nakon oko tri sekunde pojavljuju se procenti masti u organizmu, vode u organizmu i mišićne mase.

9. Strelice ili crtica na levoj strani ispod vrednosti pokazuju razliku u odnosu na poslednje merenje (strelica na dole:vrednosti su niže, strelica na gore: vrendosti su više, crtica: vrednost je ostala ista).

10. Kada ste sve iščitali, svoju vagu možete pritiskom na taster START ponovo dovesti u stanje mirovanja. Inače se vaga sama isključuje nakon jednog minuta.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!