Saveti za izvodjenje merenja

 • Pre merenja pažljivo operite ruke vodom i sapunom.
 • Za svaki ubod koristite novu lancetu, da bi se izbegla infekcija.
 • Fini deo lancete pri ubodu postaje tup, tako da ponovna primena iste lancete može biti bolna.
 • Proverite da li je aparat ze merenje kodiran za korišćenu test-tračicu. Pri svakom merenju prekontrolišite da li se poklapaju kodovi na ekranu aparata i pakovanju test-tračica.
 • Sačuvajte Code-Chip na sa pakovanja test-tračica, dok ne potrošite sve test-tračice. Posle toga možete baciti Code-Chip zajedno sa praznim pakovanjem test-tračica.
 • Da biste izbegli infekciju, koristite novu lancetu za svaki ubod. Fini deo lancete pri ubodu postaje tup, tako da ponovna primena iste lancete može biti bolna.
 • Dubina uboda koja je potrebna je individualna. U osnovi se polazi od toga, da pri dubokom ubodu dobijete veliku kapljicu krvi, dok pri malom ubodu malu kapljicu. Za vas potrebnu dubinu ćete definisati iskustveno.
 • Merna ćelija nekorišćene test-tračice je providna. Nakon sto ona usisa dovoljnu količinu krvi, biva potpuno napunjena.Krv nakapati isključivo u centar test-tračice. Kapanje na drugom mestu ne dovodi do uspešnog merenja.
 • Hiperglikemija-upozorenje (nivo šećera u krvi visok): Ako je vrednost izmerenog šećera u krvi preko 160 mg/dl (odn. 8,8 mmol/l), pojavljuje se gore desno pored vrednosti šećera u krvi reč „high“ (engl. visoko). To je upozorenje da vam je šećer u krvi visok.
 • Hipoglikemija-upozorenje (nivo šećera u krvi nizak): Ako je vrednost izmerenog šećera u krvi ispod 50 mg/dl (odn. 2,78 mmol/l), pojavljuje se gore desno pored vrednosti šećera u krvi reč „low“ (engl.nisko). To je upozorenje da vam je šećer u krvi nizak.
 • Ako takve ekstremne vrednosti ne odgovaraju tome kako se vi osećate, ponovite merenje da biste potvrdili rezultat. U slučaju da se vrednosti ne promene, konsultujte lekara.
 • Merenja nivoa šećera u krvi moze dovesti do netačnih rezultata:
 • ako je vrednost hematokrita manja od 20% ili veca od 60 %
 • ako pacijent ima hemolitičku krv (zgrušanu), ako ima ikterus (žuticu) ili lipemiju (povišenu masnoću u krvi). 
 • pri promenama u perifernoj cirkulaciji
 • pri merenju sa koagulisanom krvi
 • ako je vremenski interval od dobijanja kapljice krvi do merenja predug.
 • Otklonite iskorišćene test-tračice i lancete odmah nakon merenja na adekvatan način, da bi se izbegle povrede i/ili infekcije drugih osoba.
 • Da biste izbegli infekcije, a s obzirom na to da aparat može koristiti vise osoba, vodite računa o tome, da aparat ne bude kontaminiran krvlju.
Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!