Čišćenje i održavanje

  • Isključen aparat za merenje po potrebi čistite spolja čistom, mekom krpom, npr. sa blagim sredstvom za čišćenje.
  • Ako dodje do kontaminacije aparata, on se mora dezinfikovati dezinfekcionim sredstvom kako stoji u uputstvu.
  • Nikad ne potapajte aparat u tečnost.
  • Pobrinite se da u unutrašnjost aparata ne dopru prljavština, prašina, krv, kontrolni rastvor ili voda. 
  • Štitite vaš aparat od ekstremne vlažnosti vazduha.
  • Oprezno rukujte aparatom i čuvajte ga u za to predvidjenoj futroli. Ona služi za zaštitu i očuvanje pribora.
Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!