Kako koristim aparat za merenje šećera u krvi gluco-comfort?


Da biste izvršili merenje, pratite sledeće korake:

1. Pripremite potreban pribor: aparat za merenje šećera, test tračice, penkalu, lancete i čistu papirnu maramicu.

2. Pažljivo operite ruke sapunom u toploj vodi.

3. Iz pakovanja uzmite test-tračice. Pri tome pazite da pakovanje zatvorite odmah nakon sto ste tračice izvadili.

4. Stavite tamniju stranu trake u pravcu strelice u uredjaj, koji pri tom mora biti isključen, sve dok ona vidno ne legne u ležište.

5. Ako test-tračica leži dobro, aparat će se automatski uključiti.

6. Na ekranu će se prikazati lični broj korisnika, koji je izvršio poslednje merenje.

7. Ako to nije vaš broj, pritiskajte MEM-taster dok se vaš broj ne pojavi.

8. Broj potvrdite pritiskom na I/O taster. Na to će aparat reagovati signalom.

9. Na gornjem delu ekrana pojavljuje se kod test-tračice, koji je poslednji sačuvan, a u donjem delu simbol test-tračice.

10. Skinite poklopac test-tračice.

11. Stavite novu lancetu u penkalu.

12. Otklonite zaštitni poklopac lancete, tako što ćete ga okrenuti i povući.

13. Ponovo stavite poklopac na pribor za ubod i odredite željenu dubinu uboda.

14. Ruku držite opuštenu, tako da krv može da struji do vrhova prstiju.

15. Masirajte prst iz koga hoćete da izvadite krv oko tri sekunde (ne stiskajte), da biste poboljšali protok krvi.

16. Zategnite penkalu.

17. Penkalu držite sa strane na vrhu prsta i pritisnite okidač.

18. Pažljivo pritisnite vrh prsta, dok se ne stvori kapljica krvi.

19. Dobijenu kapljicu krvi stavite desno na test-tračicu. Kada kapljica krvi dotakne sredinu, ćelija ga apsorbuje.

20. Ako na mernoj ćeliji trake ima dovoljno krvi, aparat to potvrdjuje signalom. Proces merenja počinje automatski.

21. Merenje nivoa šećera u krvi traje deset sekundi. Na ekranu će biti prikazano vreme meranja kao „Countdown“ (eng. odbrojavanje).

22. Kraj merenja biće označen sa dva kratka signala. Na ekranu će se pojaviti izmerena vrednost nivoa šećera u krvi, kao i datum i vreme merenja.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!