Aktivnost


Pomoću savremenog monitora za pokret biće prikazan i analizirani svi pokreti korisnika. MyVitali reducira kompleksne uzorke pokreta i predstavlja ih u formi dijagrama.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!