Tehnika


Osnovni koncept se zasniva na Client-server-arhitekturi. Client-aplikacija se bazira na internetu i nezavisno od toga gde se nalazite, možete prikupiti podatke pomoću bilo kog aparata koji ima pristup internetu.

Prenošenje mernih vrednosti do servera postiže se putem Gatewaya na bazi TCP/IP. Prenos podataka sa aparata za merenje na Gateway postiže se bežičnim putem na bazi  IEEE 802.15.4.

Aparati će sačuvati izmerene vrednosti u lokalnoj memoriji, a ako se nalazite izvan dometa Gatewaya, ti podaci će se automatski preneti u prostor koji domet obuhvata (oko 20m). Tako možete bez problema svuda koristiti aparate za merenje, jer su oni mobilni. Osnovni koncept za razvoj povezivanja aparata i njihovoh upravljanja zasniva se na Health Manager Java SDK (Open Source), čiji vam interfejs izmedu hardvera (medicinskih aparata za merenje) i softvera stoji na raspolaganju.

 

Bežična tehnologija

Prenos podataka sa aparata za merenje do Gatewaya postiže se bežičnim putem na bazi IEEE 802.15.4. Pomoću ove posebne tehnologije koja štedi struju, a uprkos periodičnoj vezi aparata sa serverom, zagarantovano je trajanje baterija do tri meseca. Dvosmerna komunikacija omogućava automatsko programiranje i registrovanje aparata od servera odnosno od web-aplikacije. Status aparata pomoću raličitih parametara (kao nivo baterije) je sistemu u svakom trenutku poznat.

 

Aparati za merenje

MyVitali sistem je prigodan za korišćenje aparata firme Biocomfort. Zahvaljujući otvorenoj arhitekturi i aparati drugih proizvodjača mogu da se integrišu u sistem.

Biocomfort aparati za merenje nude značajnu prednost u vidu automatskog prenosa podataka, što podrazumeva da nema potrebe ručno unositi ili prenositi podatke, npr. pomoću memorijske kartice. Za ljude koji su tehnički manje izverzirani, baratanje sa sistemom je pri tom olakšano.

Svi aparati Biocomforta su klinički ispitani. Najvažnije tehničke podatke smo za vas predtavili na sledeći način:

Aparat za merenje krvnog pritiska tenso-comfort

 • oscilometrična metoda merenja
 • merenje na ručnom članku
 • veliki LCD ekran sa čitkim prikazom gornjeg i donjeg krvnog pritiska, pulsa, kao i datuma i vremena
 • prosečna vrednost na 7,14,21,28 dana
 • upozorenje pri niskom odnosno visokom krvnom pritisku
 • automatsko napumpavanje i ispuštanje vazduha
 • mogućnost korišćenja do 8 osoba
 • automatsko isključivanje
 • memorija za 110 vrednosti sa podatkom o vremenu i broju korisnika

Kako koristim aparat za merenje pritiska tenso-comfort?

Aparat za merenje šećera gluco-comfort

 • amperometrična metoda merenja
 • enzimatični biosenzor (glukooksidaza)
 • vreme merenja 10 sekundi, volumen probe <2μl
 • veliki LCD ekran sa čitkim prikazom koncentracije šećera u krvi, kao i datuma i vremena
 • prosečne vrednosti na 7,14,21,28 dana
 • mogućnost prebacivanja jedicina u mg/dl ili mmol/l
 • upozorenje pri hiperglikemiji ili hipoglikemiji
 • mogućnost korišćenja do 8 osoba
 • memorija za 122 merenja podatkom o vremenu i broju korisnika
 • merenje glukoze do 20...600mg/dl
 • automatsko isključivanje

Kako koristim aparat za merenje šećera gluco-comfor?

Vaga za merenje telesne težne scaleo-comfort

 • izmerene vrednosti: telesna težina, udeo masti i vode u telu kao i mišićna masa
 • veliki i čitki LCD ekran
 • prosečne vrednosti na 7,14,21,28 dana
 • mogućnost korišćenja do 8 osoba
 • memorija za 40 merenja sa podatkom o vremenu i broju korisnika
 • mogućnost merenja od 10-150 kg
 • automatsko isključivanje

       Kako koristim vagu za merenje telesne težine scaleo-komfort?

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!