Medicina


Tumačenje

Kompleksni podaci sa aparata za merenje prevedeni su na jedan jednostavan jezik sa jasnim uputstvima, tako da nije potrebno poznavanje medicine. Medicinska odgovornost ipak ostaje lekaru koji vas prati.

Individualizacija

Sistem se zasniva na preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Za svakog korisnika mogu se ipak definisati (npr. u konsultaciji sa doktorom) vrednosne granice i preporuke, odnosno ciljevi.

Kontrola ciljeva

Aktuelne izmerene vrednosti mogu se direktno preko grafika uporedjivati sa ciljanim vrednostima. One služe kao sredstvo za podsticanje motivacije. Mi preporucujemo da se postave prvo niži ciljevi, pa da se oni kada budu dostignuti povećaju.

Naši partneri

Tokom razvoja sistema podržalo nas je nekoliko doktora i to:

  • Dr Elisabeth Brändle (dijabetolog i lekar opšte prakse)
  • Dr Hans Gasser (lekar medicine rada i lekar opšte prakse)
  • Dr Didi Schmidle (lekar opšte prakse)
  • Dr Hans-Karl Berchtold (lekar opšte prakse i saradnik na pilot-projektu) 

Studije

Tokom razvijanja sistema sprovedene su mnogobrojne studije. Korisnik uvek stoji u centru pažnje i povratne informacije naših korisnika stalno ulaze u proces razvoja sistema.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!