Koeficijent vitalnosti


Koeficijent vitalnosti će se prikazati na početnoj strani sistema nakon što se ulogujete, i on predstavlja rezime svih vrednosti vitalnosti.

Korisnik može pomoću koeficijenta vitalnosti prepoznati, a da se pri tom ne bavi detaljima, da li se njegova vitalnost i zdravstveno stanje kreću u dobrom ili lošem smeru.

Pomoću prikazivanja koeficijenta vitalnosti tokom jednog dužeg vremenskog perioda, biće obelodanjene pozitivne i negativne tendencije, i koeficijent pri tom daje jedan fenomenalan prikaz cele situacije.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!