VitaliCipela

Neuromuskularni deficiti kao rezultat fiziološkog starenja, više dijagnoza i neaktivnosti, predstavljaju najčešće razloge za pad, imobilnost i s tim povezane lične i drustvene posledice. 

Za starije osobe je u okviru projekta realizovan smart-textile-zasnovan i kompjuterski podržan sistem za samostalno održavanje ravnoteže, otklanjanje rizika od pada i kontrolu aktivnosti. Upravo ovaj sistem rezultira ciljanom i profesionalnom podrškom pri poboljšanju nivoa aktivnosti i konsekvencama, koje doprinose poboljšanju svakodnevnog života.

Opis hardvera i algoritmičkog razvoja vitaliCIPELE

U okviru prve projekt-faze razvoja hardvera i za to predvidjenog softvera razvijen je nosivi-sistem- instrumentisan uložak, sa mogućnošću da se parametri kretanja izmere direktno u cipeli. Od samog početka vodili smo računa da se uključe korisnici, kako seniori tako i medicinski radnici i profesionalci, da bismo tako mogli postići optimalne rezultate.

Da bi se mogli dobiti pouzdani parametri kretanja, u prvom planu, pored optimalnog položaja ugradjenog sistema i prilagodjenog izbora senzora, stoje i udobnost i upotrebljivost djona.

Podaci koji su prikupljeni pomoću sistema za merenje, koji nosimo na stopalu, prenose se bežično u bazičnu stanicu, i pri tom bivaju vizualizovani i snimljeni pomoću za to specijalno napravljenog alata.

Projekat se zasniva na brzini kretanja i njenog merenja u laboratoriji Tehničkog Univerziteta u Beču, a algoritam razvoja meri se u Living Lab Schwechat.

Pored toga su izvedene i procene uredjenih merenja na seniorima koji su učestvovali, i koji pri tom služe kao osnova za dalji razvoj.

Izmedju ostalog:

  • Vremenski ograničen test „Up and Go“
  • Sit-up-Stand (STS5) test
  • hod sa različitim brzinama

Na osnovu ovih prvih merenja razvijeni su algoritmi za automatski prepoznavanje relevantnih parametra procene.

Integracija u pomoćni sistem myVitali

Tako dobijeni rezultati kretanja dalje su tumačeni u bazičnoj stanici i obradjeni su kroz vizuelnu prezentaciju za starije korisnike interfejsa. Na korisničkom interfejsu su predstavljeni podaci kao Real-Time Feedback ciljeva treninga, a i kao trend i savetodavni podaci, koji omogućavaju procenu stanja na duže vreme.

Osim toga može se pokrenuti eskalacija scenarija ako dodje do pada.

Postali ste radoznali? Sada se prijavite gratis!