Logos

Logo für Print

myVitali_Logo_small

Logo für Web

myVitali_Logo_small

myVitali Logo klein 200x46 Pixel (ZIP, 12 KB)
myVitali Logo mittel 620x143 Pixel (ZIP, 37 KB)
myVitali Logo gross 1024x236 Pixel (ZIP, 61 KB)

myVitali Finale White_Preview

myVitali Logo weiss klein 200x46 Pixel (ZIP, 12 KB)
myVitali Logo weiss mittel 620x143 Pixel (ZIP, 37 KB)
myVitali Logo weiss gross 1024x236 Pixel (ZIP, 61 KB)

Vitali für Print

Vitali_positive

Vitali (ZIP, 614 KB)

Vitali für Web

Vitali_positive

Vitali klein 200x428 Pixel (ZIP, 25 KB)

Vitali mittel 620x1328 Pixel (ZIP, 111 KB)